Avís Legal

Avís Legal

En el compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa sobre les seues dades identificatives, la titularitat, objecte de l’empresa, les condicions d’ús i la llei aplicable i la seua jurisdicció de la web www.fisioterapiaosteopatiamn.com

Dades identificatives del titular

Web: www.fisioterapiaosteopatiamn.com
Domicili Postal: Carrer de George Lawrence Davis 2, 1r 2n, Caldes de Montbui, España                                                                                                                                Raó Social: Neus Hidalgo Sala
NIF: 47819670W
Email: info@fisioterapiaosteopatiamn.com
Telèfon: +34 635 848 909
Data de la informació: 20-03-2024

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i fisioterapia i osteopatia MN es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzen a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

Activitat de la web

Centre de fisioterapia i osteopatia.

Legislació

Fisioterapia i osteopatia MN l’informa que el present Avís legal es regeix per les següents normes:

 • El contracte actual està establit en idioma catalá.                                                                                                                                                                                   
 • Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, que regula el tractament de dades personals per part dels responsables situats als països de la Unió Europea.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre protecció de dades i drets digitals (*LOPD i *GDD), normes d’àmbit regional (aplicables a Espanya), i que defineixen i amplien molts dels conceptes i drets presents en el RGPD.
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (*LSSICE), norma que afecta aquelles webs que, d’alguna forma, realitzen activitats econòmiques mitjançant mitjans electrònics.
 • Llei General 03/2014 per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (*LGDCU), que regula les condicions de venda i contractació.

Política de protecció de dades personals.

Pot consultar la nostra Política de protecció de dades personals en l’apartat Política de Privacitat d’aquesta web.

Cookies.

Las cookies serveixen per a millorar el funcionament de la web. L’Art. 4 del Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, modifica la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Pot consultar la nostra Política de Cookies en aquesta web.

Condicions d'ús de la web

Aquella persona, física o jurídica, (usuaris web) que accedisca, navegue, utilitze o participe en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en la nostra web www.fisioterapiaosteopatiamn.com:

S’entendrà que l’accés o la mera utilització de www.fisioterapiaosteopatiamn.com per part de persones, física o jurídica impliquen l’acceptació de les condicions generals d’ús que Fisioterapia I osteopatia MN tinga publicades a cada moment en el qual accedisca al nostre portal d’internet www.fisioterapiaosteopatiamn.com sense perjudici de les condicions particulars que resulten si és el cas la seua aplicació i d’obligat compliment.

Aquella persona, física o jurídica ha de llegir atentament les condicions generals d’ús i/o si és el cas les condicions particulars que resulten de la seua aplicació. En conseqüència, si decideixen no acceptar les presents condicions generals i/o les condicions particulars si és el cas hauran d’abstindre’s d’accedir al nostre portal d’internet www.fisioterapiaosteopatiamn.com i el seu accés i utilització dels serveis i continguts es realitzaran sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

Per això serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que Fisioterapia I osteopatia MN puga patir, directament o indirectament com el resultat d’alguna de les condicions generals i/o les condicions particulars que resultaren d’aplicació o de la Legislació aplicable, en relació amb la utilització del nostre lloc www.fisioterapiaosteopatiamn.com

Pel que els usuaris es comprometen a les següents condicions:

 • Utilitzar els continguts de manera correcta i lícita.
 • Utilitzar els continguts de conformitat amb la llei i el present Avís legal.
 • No utilitzar els continguts amb finalitats il·lícits que puguen danyar o deteriorar la imatge tant de la web com de Fisioterapia i osteopatia MN.
 • No difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 • No introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, desbaratar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de Fisioterapia i osteopatia MN o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Fisioterapia i osteopatia MN presta els seus serveis.
 • No intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de Fisioterapia i osteopatia MN o de tercers i, si és el cas, extraure informació.
 • No vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de Fisioterapia i osteopatia MN o de tercers.
 • No suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
  Els drets de propietat intel·lectual corresponents als productes i serveis, així com fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, el seu disseny gràfic i codis font. Pertanyen a l’empresa Fisioterapia i osteopatia MN pel que es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.
 • No recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que medie la seua prèvia sol·licitud o consentiment.

En definitiva, l’accés al nostre portal web per part de l’usuari web té caràcter lliure i pot visualitzar els continguts i efectuar còpies privades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits a tercers ni s’instal·len a servidors contactes a xarxes ni siguen objecte de cap mena d’explotació sense autorització per escrit per Fisioterapia i osteopatia MN.

Així mateix, els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de Fisioterapia i osteopatia MN, sense que puga entendre’s que l’ús o accés al mateix atribuïsca a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

Fisioterapia i osteopatia MN no es responsabilitza de l’ús que cada usuari els done als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitze sobre la base d’aquests.

Per conseqüent el contingut del present lloc web fisioterapiaosteopatiamn.com és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantisca plenament l’accés a tots els continguts, ni la seua exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seua idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

En el cas que qualsevol usuari o un tercer considere que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web fisioterapiaosteopatiamn.com incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a Fisioterapia i osteopatia MN identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seua responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

La informació administrativa facilitada a través del lloc web fisioterapiaosteopatiamn.com no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives i actes que hagen de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seua autenticitat i contingut. La informació disponible en aquesta web fisioterapiaosteopatiamn.com ha d’entendre’s com una guia d’informació sense propòsit de validesa legal.

Enllaços de tercers

Fisioterapia i osteopatia MN pot posar a la disposició de l’Usuari enllaços o altres elements que permeten l’accés cap a altres llocs web pertanyents a tercers.

Fisioterapia i osteopatia MN no comercialitzem els productes i/o serveis d’aquestes pàgines enllaçades, ni assumim cap mena de responsabilitat sobre aquestes, ni sobre la informació continguda en elles, ni la seua veracitat o licitud, ni de qualssevol efectes que pogueren derivar-se.

Fisioterapia i osteopatia MN manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravindre la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Llei aplicable i jurisdicció

Les relacions establides entre Fisioterapia i osteopatia MN i l’USUARI es regiran pel que es disposa en la normativa espanyola. Qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals que corresponguen conforme a dret.

Ir al contenido