DESENVOLUPAMENT PSICOMOTIU DEL NEN

El desenvolupament motriu del nen no es pot separar del mental (cognitiu i emocional). El nen va experimentant moviments, els va repetint fins que els domina i finalment els automatitza fins a desenvolupar un esquema o patró de moviment. Fins al primer any de vida el nen adquireix el control de cap  entre els 3-4 […]