Categoríes
Pediatria
Etiquetes
Psicomotricitat

El desenvolupament motriu del nen no es pot separar del mental (cognitiu i emocional). El nen va experimentant moviments, els va repetint fins que els domina i finalment els automatitza fins a desenvolupar un esquema o patró de moviment.

Fins al primer any de vida el nen adquireix el control de cap  entre els 3-4 mesos, la sedestació (mantenir-se assegut) entre els 6-9 mesos i per últim la marxa entre els 9-18 mesos.
El nen des del naixement fins als 18 mesos va fent una evolució de:
– Moviments de la flexió a l’extensió i rotació.
– Evolució del moviment reflexe al voluntari i finalment a l’automàtic.
– Control de les extremitats de proximal a les distal, és a dir, les que es troben més a dalt respecte les que estan mes      avall.
– Passar del moviment global i incoordinat al coordinat i precís.

El primer any de vida del nen es divideix en 4 trimestres:
– Primer (0 als 3 mesos).
– Segon (3 als 6 mesos).
– Tercer (6 als 9 mesos).
– Quart (9 als 12 mesos).

Aspectes concrets pel que fa al primer trimestre són els primers indicis de comunicació com la fixació ocular, somriure, sons guturals. D’altra banda, també van tenint el reflexe de posició i deambulació, ja que es volen posar de peu.

En el segon trimestre es comença a veure el volteig, control del cap, prensió unimanual (agafar coses amb una mà) i llavors evoluciona a la prensió bimanual (amb les dues mans), la mirada evoluciona i ja es fixen amb les coses, tenen interès per les cares i comencen la variabilitat de sons vocals.

Pel que fa al tercer trimestre el nen ja aguanta la posició de sedestació (assegut) i anirà desenvolupant canvis posturals progressius que el portaran a la bipedestació (estar de peu), anirà adquirint la capacitat de desplaçar-se pel terra de manera autònoma, el nen va agafant interès per explorar els seus peus. Els sons vocals que desenvolupen en aquest trimestre són als 6 mesos (ta,da,na) i als 9 mesos (ma, pa).

Per últim en el quart trimestre va millorant la funcionalitat del desplaçament autònom (gateig), passa de la posició de sedestació (assegut) a bipesdestació (de peu) de manera autònoma agafant-se a un suport, va evolucionant el seu control motor fins a aconseguir una deambulació amb ajuda fins a ser capaç de poder deambular sol i té molt més interès per explorar l’entorn, va coneixent la funció dels dits i té la capacitat de deixar anar les coses amb una intenció.

Cal destacar que el JOC és un element indispensable per l’evolució psíquica i física, a través del joc el nen experimenta i gaudeix de noves experiències que cada vegada seran més complexes i això el portarà al desenvolupament de les seves capacitats.
El joc sensoriomotor és important des del naixement fins als dos anys, joc simbòlic a partir dels dos anys i a partir dels 4 anys reben importància els jocs de normes.